FIRST STEP EDUCATION แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ  
บริษัทแนะแนวการศึกษา จัดทำวีซ่าต่างประเทศครบวงจร ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าท่องเที่ยว ,วางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศ ,จัดทำวีซ่า ,จัดหาที่เรียน ,ที่พัก ,รถรับส่ง ,คนดูแล
จากผู้มีประสบการณ์ตรงในต่างประเทศ.
 
 

โรงเรียนแนะนำ

ประเทศออสเตรเลีย

บทความน่ารู้

 ไปเรียนออสเตรเลียมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

 ไปเรียนออสเตรเลียมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

VISA Granted

น้องPuttamanee

เรียนที่ Canberra Business & Technology College

น้อง Sarocha

#วีซ่าผ่านเรียบร้อย2ปี✈️❤️ ขอแสดงความยินดีกับ น้องSarochaด้วยนะคะ ไม่โดนสัมภาษณ์

Tanachod

#เรียนภาษา6เดือน✈️❤️ ขอแสดงความยินดีกับ น้อง Tanachodด้วยนะคะ

น้อง Name Ratchadaporn

#ช่วงนี้ผ่านรัวๆ ขอแสดงความยินดีกับ

น้อง PHONGTHEP

#วีซ่า3ปี #ยื่นในประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับน้อง PHONGTHEP นะค่ะ

น้องยิ้ม (THAMMAPHORN)

✈️❤️ #เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Krisana

ผ่านแล้วจร้า #อายุ34 ✈️❤️ #เรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลีย

AOM PARIDIA

#โดนสัมภาษณ์แล้ว1 ✈️❤️ ขอแสดงความยินดีกับน้องParidiaนะคะ #วีซ่าผ่านเรียบร้อย

Onuma SALANGAM

#ผ่านแล้วจร้า ✈️❤️สอบถามมาหลายที่ไม่มีใครรับยื่นวีซ่าให้เนื่องจากมองว่ามีความเสี่ยงสูงที่วีซ่าจะไม่ผ่าน #เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย1ปี

    คลิป VDO น่าสนใจในเดือนนี้!!

Engine by shopup.com