New Zealand

New Zealand นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาที่มีมารตาฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วนั้น ยังเป็นประเทศที่มีการดำเนินชีวิตอย่างสบายๆ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน การใช้ชีวิตส่วนตัวในวิถีของแต่ละคน นักเรียนที่ตัดสินใจมาเรียนต่อนิวซีแลนด์ จะรู้สึกถึงความอบอุ่น ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น โรงเรียน และโฮมสเตย์ที่ได้ไปพักอาศัยด้วย นอกจากนี้การเรียนต่อนิวซีแลนด์อนุญาติให้ผู้เรียนทำงานพิเศษระหว่างเรียน ได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตและมีรายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด


10 เมืองที่เป็นที่รู้จักและนักเรียนไทยนิยมไปเรียนคือ
เกาะเหนือ

 • Auckland
 • Wellington
 • Hamilton
 • Tauranga
 • Napier

เกาะใต้

 • Christchurch
 • Dunedin
 • Nelson
 • Queenstown
 • Rangiora

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์สามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

1. มหาวิทยาลัย นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ซึ่งจะรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Bachelor) และสูงกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการสอนทั้งแบบเข้าชั้นเรียนและทำการวิจัย มีมหาวิทยาลัย 5 แห่งติดอันดับใน Times Higher Education World University Rankings ปี 2013/2014

2. สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค นิวซีแลนด์มีสถาบันเทคโนโลยีหรือโพลีเทคนิคจำนวน 22 แห่ง หลักสูตรโดยทั่วไปจะเป็นการสอนระดับอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

3. สถาบันการฝึกอบรมและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมและสถาบันเอกชนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีตัวเลือกในการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปะ การโรงแรม คอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอื่นๆ ซึ่งมีสถานศึกษามากกว่า 800 แห่งที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรับรองคุณวุฒิ New Zealand Qualifications Authority โดยประมาณหนึ่งในสี่ของสถานศึกษาเหล่านี้มีการดำเนินงานและเป็นเจ้าของโดยชาวเมารี

4. การฝึกอบรมครู นิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและการฝึกอบรมคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูง โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน 6 สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรครู สถาบัน 2 แห่งเป็นการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย และอีก 4 สถาบันเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมครูตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับพิเศษ และอุดมศึกษา (การศึกษาชั้นสูง)

5. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเอกชนมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับผู้สนใจทุกวัย ได้แก่ โปรแกรมภาษาอังกฤษชั้นสูง โปรแกรมด้านธุรกิจและวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นสูงจะมีทั้งการเรียนภาษาอังกฤษและการทำกิจกรรมตามที่นักเรียนเลือกผสมกัน รวมถึงยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและหลักสูตรเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบ IELTS สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังมีการเรียนเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐานหรือเรียนต่อ

6. Wãnanga Wãnanga เป็นคำที่ชาวเมารีใช้สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาชั้นสูงที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเมารี โดยหลักสูตรดังกล่าวจะใช้ภาษาเมารีในการเรียนการสอนเป็นหลัก

ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้ค่าจะตกประมาณเดือนละ 2,083 NZD หรือปีละ 22,000-32,000 NZD (สำหรับปริญญาตรี) โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเปิดภาคเรียน และ40 ชั่วโมงในช่วงปิดเทอม โดยมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 18.90 NZD ต่อชั่วโมง 

หมายเหตุ: 1 NZD (ดอลล่าร์นิวซีแลนด์) = 19.47 บาท (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563)

 

แนะนำสถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์

เรียนนิวซีแลนด์ กับสถาบันภาษาในเกาะเหนือ (North Island) 

Auckland 

Languages International

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์
 • ให้คำปรึกษาและคอยต้อนรับนักเรียนในวันแรกของการปฐมนิเทศน์ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการปรับตัวกับชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์

Kaplan International Colleges

 • บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน เงียบสงบ ล้อมรอบด้วย มีสวนและระเบียงที่โอ่โถงสวยงาม
 • สถานที่พักที่ดีเยี่ยม โอ่อ่า ที่ใกล้กับโรงเรียน

Dominion English School

 • โรงเรียนวิทยาเขตที่ Auckland เป็นอาคารที่ทันสมัยอยู่ใจกลางเมือง อยู่ห่างจากสถานี Britomart
 • Dominion English Schools จดทะเบียนและได้รับการรับรองโดย NZQA (การประกันคุณภาพอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์)

Worldwide School of English

 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเรียนที่นี่
 • มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องสมุดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน

Wellington

The Campbell Institute

 • เป็น Prefered Partner กับ Victoria University of Wellington และยังเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตร Pathway สำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

Mount Maunganui

Mount Maunganui Language Centre

 •  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแห่งชายหาด และมีนักเรียนจากหลากหลายเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก

เรียนนิวซีแลนด์ กับสถาบันภาษาในเกาะใต้ (South Island)

Nelson

Nelson English Centre

 • Nelson English Centre สถาบันที่มาตรฐานทางวิชาการคุณภาพสูง รวมถึงกฎเข้มงวด คือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้นภายในสถาบัน นักเรียนจึงมีพัฒนาการด้านการฟังและพูดเร็วขึ้นมาก นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เข้าใจถึงปัญหานักเรียนต่างขาติที่ไปเรียนเพื่อพัฒนาภาษา

Queenstown

Language School New Zealand  (LSNZ)

 • ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนใต้เมือง Queenstown ที่สวยงามของนิวซีแลนด์ ที่เรียกได้ว่าเหมาะที่สุดสำหรับการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันได้รับการรับรองโดย New Zealand Qualifications Authority จึงรับประกันได้ว่าผู้ที่ต้องการมาเรียนด้วยความตั้งใจจริงจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน

Dunedin

 University of Otago Language Centre 

 • ศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัย Otago ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1869 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัย และสามารถเรียนเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษาทั้งป.ตรี โทและเอก แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน ประมาณการดังนี้

 • ปริญญาตรี ค่าเรียนต่อปีประมาณ NZ$22,000-32,000 หรือ 440,000 – 640,000 บาท*

ระยะเวลาเรียน 3-6 ปีแล้วแต่คณะ เช่น
บริหารธุรกิจ ระยะเวลา 3-4 ปี
วิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3-4 ปี
นิเทศศาสตร์ ระยะเวลา 3-4 ปี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยนักเรียนจะเรียนเพียง 3 ปี เพียงแต่บางกรณีที่อาจจะเรียนปรับพื้นฐาน (foundation course) ของสาขาวิชานั้น หรือเลือกเรียนเป็น Honours degree สำหรับสาขาที่เฉพาะทางเช่นแพทย์จะมีระยะเวลาเรียนที่นานขึ้น

 • ปริญญาโท ค่าเรียนต่อปีประมาณ NZ$26,000-45,000 หรือ 520,000 – 900,000 บาท*

ระยะเวลาเรียน 1-2 ปีแล้วแต่คณะ เช่น
บริหารธุรกิจ ระยะเวลา 1-1.5 ปี
วิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 1-2 ปี
นิเทศศาสตร์ ระยะเวลา 1-2 ปี

 • ปริญญาเอก ค่าเรียนต่อปีประมาณ NZ$6,500-9,000 หรือ 130,000 – 180,000 บาท*

ระยะเวลาเรียน 3-4 ปีแล้วแต่คณะ เช่น
บริหารธุรกิจ ระยะเวลา 3-4 ปี
วิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3-4 ปี
นิเทศศาสตร์  ระยะเวลา 3-4 ปี

ค่าเรียนปริญญาเอกสำหรับนักเรียนนิวซีแลนด์กับนักเรียนต่างชาติราคาเท่ากัน เพราะเน้นเรื่องของการทำวิจัยและปรึกษากับอาจารย์หรือ Supervisor

*ใช้อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 20 บาท / NZD

 

ข้อดีของการไปเรียนที่นิวซีแลนด์

 • โลกใหม่แห่งการเรียนรู้

สังคมของนิวซีแลนด์ เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวแปซิฟิกและวัฒนธรรมตะวันตก ที่มีวิวัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จนทำให้ประเทศมีความพัฒนาและกลายเป็นโลกใหม่แห่งการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีอิสระทางความคิดเพื่อตัวเอง และตระหนักในศักยภาพของตนเอง

 • ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ

โปรแกรมและวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ มีรูปแบบพื้นฐานมาจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สถาบันมากกว่า 1200 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งทำให้มั่นใจในมาตรฐานระดับสูงในการดูแลนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์

 • การเป็นผู้นำในหลายสาขาวิชา

ที่นิวซีแลนด์ มีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกหลากหลาย รวมถึงมีการให้คำปรึกษา การทำวิจัย การจัดการโครงการ ในระดับสากล ประเทศนิวซีแลนด์ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาชั้นนำ เช่น biotechnology, forensic science และ marine engineering

 • สถาบันคุณภาพระดับโลก

บางสถาบันของนิวซีแลนด์ได้รับรางวัลโนเบลและสถาบันชั้นนำในสาขาต่างๆ ที่โดดเด่น นักศึกษาจะมีความสุขไปกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะสังคมในประเทศนิวซีแลนด์เชื่อในคุณค่าของแต่ละคน และที่นี่ยังเหมาะแก่การเรียนรู้ที่การปฏิบัติมีความสำคัญเทียบเท่ากับทฤษฎี

 • สวรรค์แห่งการพักผ่อน

นิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในด้านการเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อน ทั้งสภาพภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์หรือกิจกรรมกลางแจ้งที่น่าตื่นเต้น ทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากกิจกรรมที่พิเศษเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น การเดินป่า สกี พายเรือคายัค หรือเล่นกอล์ฟ

 • การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่เป็นมิตร ใจดี และยินดีต้อนรับทุกคนที่มาจากประเทศต่างๆ นักเรียนต่างชาติจะได้รับความปลอดภัย และสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ รัฐบาลของที่นี่มีมาตรการดูแลความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักเรียน ทำให้มั่นใจในมิตรภาพที่ได้รับ และความปลอดภัยขณะที่เรียนอยู่ที่นี่

 • คุณภาพชีวิตที่ดี

นิวซีแลนด์เป็นประเทศพัฒนาที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย มีที่พักคุณภาพหลายรูปแบบให้เลือก นอกจากนี้ยังมีอาหารหลากหลายและไวน์ที่มีคุณภาพ นักเรียนจะได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ บริการทางสังคมรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 4347 ครั้ง