วีซ่าท่องเที่ยวผ่านแล้วแต่ติดเงื่อนไข8503คืออะไร

tab-image

#วีซ่าท่องเที่ยวผ่านแล้วแต่ติดเงื่อนไข8503คืออะไร

#วีซ่าท่องเที่ยวผ่านแล้วแต่ติดเงื่อนไข8503คืออะไร⁉️

สำหรับใครที่กำลังยื่นวีซ่าหรือได้วีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วให้ทุกคนลองดูในใบ Granted ว่าเราติดเงื่อนไขนี้หรือไม่
'8503 No Further Stay' หมายถึงผู้ที่ติดเงื่อนไขนี้จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่หรือขอต่อวีซ่าได้ในประเทศออสเตรเลีย นั้นหมายถึงหากเราต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่น เช่น #วีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียใหม่จะไม่สามารถทำได้ นอกจากเราจะกลับมายื่นวีซ่าใหม่ที่ประเทศไทยเท่านั้น หรือง่ายๆคือวีซ่าหมดตามกำหนดmaximusกลับทันที.

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 6919 ครั้ง