ILSC Language Schools


 

ILSC Language Schools 

โรงเรียนสอนภาษาที่เปิดดำเนินการมายาวนานตั้งแต่ปี 1991โดยมีนักเรียนจาก 100 ประเทศ ทั่วโลกเข้ารับการศึกษาในสถาบันภาษาอังกฤษ 7 สาขา และ 6 วิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ใน 3 ประเทศทั่วโลก มีการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ระบบความต้องการของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

จุดเด่นสถาบัน
- Free job club
ที่ให้คำแนะนำและข้อมูล เกี่ยวกับการหางานในออสเตรเลีย
-
คลาส Cafe Work Skills
- Morning News Club
เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างมื้อเช้า พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ

  

หลักสูตร (ยอดนิยม)

1.General English (เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น) *หลักสูตรยอดนิยม

General English - Beginner to Advanced หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นการเรียนที่ควบคู่ไปกับประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

2.VET Programs (หลักสูตรสายวิชาชีพระยะยาว) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเฉพาะวิชาที่สนใจ โดยจะเรียนประมาณ2-3วันต่อสัปดาห์ และมีความเทอมที่ไม่สูงมา เหมาะสำหรับน้องๆที่ได้ภาษาอังกฤษแล้วหรือมีผลสอบวัดระดับภาษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเทียบเท่าเพื่อเข้าเรียนได้ โดยมีสาขาวิชาที่โด่ดเด่น

 

 

General English คอร์สเรียนภาษา

Registration Fee สมัครเรียน : $230

Material Fee อุปกรณ์การเรียน : $240

General English program : $310/week

Campus เมือง : Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide

อื่นๆ : (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

 

VET Programs (Diploma) คอร์สเรียนวิชาชีพ

Registration Fee สมัครเรียน : (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

Material Fee อุปกรณ์การเรียน :

VET Programs (Diploma) :

Campus เมือง : Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide

อื่นๆ : (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

 

02 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 2364 ครั้ง