การเตรียมตัวตรวจสุขภาพวีซ่านักเรียน

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพนักเรียน สําหรับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

  1. ให้ดูสุขภาพของตนเองว่าปกติไม่เป็นหวัด/มีอาการไอ มิได้มีประจําเดือนสําหรับผู้หญิง
  2. หากปกติรับประทานยาบํารุงหรือวิตามินให้หยุดเว้นประมาณ 3-5วันก่อนไปตรวจร่างกายเพราะอาจจะมี สิ่งเจือปนในปัสสาวะ
  3. ดื่มน้ำเปล่ามากๆและพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชม.ก่อนไปตรวจ

 

เอกสารที่ต้องนําติดตัวในวันที่ไปตรวจคือ

 จดหมายที่สถานทูตส่งมาให้ พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริง (ควรนําบัตรประชาชนไปเผื่อด้วย)

  • ควรนัดเวลาเช้าเพราะว่าควร งดอาหาร แต่สามารถดื่มน้ำเปล่าได้เต็มที่
  • ห้ามดื่ม ชา กาแฟ ชารสหวานทุกรส และ น้ำอัดลมนะคะ เพราะอาจจะทําให้ตรวจพบน้ำตาลใน ปัสสาวะและจะต้องตรวจกันใหม่

 

 การตรวจปกติจะประกอบด้วย

o วัดสายตา สามารถใส่แว่น/คอนแทกเลนส์ได้นะคะ

o ตรวจปัสสาวะ ปกติแล้วแนะนําจากประสบการณ์จริงว่าหลังดื่มน้ำมากๆแล้วควรปัสสาวะ และเก็บเฉพาะส่วนกลาง (ไม่ต้นหรือปลาย เพราะสําหรับผู้หญิงเพิ่งหมดประจําเดือนถ้า รอจนสุดอาจจะมีเลือดปนคะ ดังนั้นเอาส่วนกลางๆแค่ประมาณ ครึ่งถ้วยที่ให้มาเก็บก็พอคะ ดูขุ่นๆนี่มีแนวโน้มจะโดยตรวจใหม่นะคะ เพราะอาจจะพบสารโปรตีนในนั้น)

o เอ็กซเรย์ปอด ต้องหายใจลึกๆแล้วอั้นไว้ตามคําแนะนําของผู้ดูแล 

สถานที่ตรวจ >>>>

โรงพยาบาลกรุงเทพ.

 ที่อยู่ : เลขที่ 2 

ซ.ศูนย์วิจัย 7 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ

 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310.

โทร : (+66) 2310-3000

1719

https://www.bangkokhospital.com

 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม

 กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02-022-0700
แฟกซ์ : 02-686-2778

Website

 https://www.bnhhospital.com

 

Chiangmai

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์

 ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
Tel. 053–920300 

http://www.chiangmairam.com

 

Phuket

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เลขที่ 2/1 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่,

อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

โทร: 076 254 425076 361 000 

https://www.phukethospital.com  

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 4214 ครั้ง